islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 

Dżihad - "Święta Wojna"

Dżihad na drodze Allaha

...Wysłannik odpowiedział: "Ten walczy na drodze Allâha, który walczy aby słowo Allâha zostało wywyższone."... [hadisy związane z tematem Dżihadu]

Poświęcenie życia na drodze Allaha

...rozpalono w nich ogień, a ludziom powiedziano: 'Ten kto nie porzuci religii tego chłopca, będzie musiał wskoczyć do rowu z ogniem... [hadis ze zbioru Sahih Mulism]

Krzywdzenie niewinnych to nie Dzihad

...Obowiązkiem jest przestrzeganie praw Szariatu podczas wojny, aby bezprawnie nie powodować rozlewu krwi... [Szeich Sâlih bin Muhammad al-Lahaydân]

Ataki na cywilów

...Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi... [Komitet fatw w Arabii Saudyjskiej]

Ataki samobójcze

...Dozwolone jest osobie narażać się na niebezpieczeństwo dla ogólnej korzyści muzułmanów... [Szeich Muhammad ibn Uthaimiin]

Dżihad w Palestynie

...Palestyńska intifaadhah (powstanie) oraz ci którzy stoją na jej czele należą do najbardziej oddanych tam Muzułmanów... [Szeich `Abdullah bin Baaz]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m