Zrozumieć
Islam i Muzułmanów

A co z pozycją kobiety w islamie?

Islam traktuje kobietę, pannę czy zamężną, jako osobę posiadającą pełnię praw, łącznie z prawem posiadania i rozporządzania majątkiem i zarobkami. Wiano pana młodego dla panny młodej należy wyłącznie do niej, poza tym zwykle pozostaje ona przy własnym nazwisku rodowym. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni ubierać się skromnie i z godnością; tradycyjne stroje kobiece w niektórych krajach są często wyrazem lokalnych obyczajów.

    Wysłannik Boga powiedział:

Najlepszym wierzącym jest ten, który najlepiej traktuje swoją żonę

Czy muzułmanin może mieć wiele żon?

Islam został objawiony wielu społecznościom i na przestrzeni dziejów zaakceptował wiele różnych obyczajów. Okoliczności posiadania drugiej żony mogą być uzasadnione ale prawo do tego, według Koranu, posiada tylko ten, który jest wiernym i sprawiedliwym mężem.

Czy małżeństwo muzułmańskie jest podobne do chrześcijańskiego?

Muzułmańskie małżeństwo nie jest sakramentem lecz zwykłą, umową prawną, w której obie strony mogą zamieszczać swoje warunki. Rytuał ślubu różni się w zależności od kraju. Rozwody nie są częstym zjawiskiem jakkolwiek nie są w ostateczności zakazane. Według islamu żadna dziewczyna nie może być zmuszona do poślubienia kogoś wbrew swej woli, choć jej rodzice zwykle podpowiadają wybór, który uważają za najlepszy.

Jak muzułmanie traktują starszych?

W świecie islamu nie ma domów starości. Wysiłek opieki nad rodzicami w ich najtrudniejszym okresie życia uważa się za zaszczyt i błogosławieństwo sprzyjające rozwojowi duchowemu. Bóg nie tylko nakazuje modlić się za rodziców, lecz postępować z nieograniczonym współczuciem, pamiętając jak opiekowali się nami, gdy byliśmy bezbronnymi dziećmi. Szczególnie szanuje sę matkę: Prorok nauczał, że „Raj leży u stóp matki." Muzułmańscy rodzice po osiągnięciu starości traktowani są z miłością, dobrocią i bezinteresownością. Służenie rodzicom jest, zaraz po modlitwie, najważniejszym obowiązkiem, a rodzice mają prawo tego oczekiwać. Wyrażanie gniewu czy zniecierpliwienia wobec rodzicieli, którzy nie z własnej winy sprawiają kłopoty, uważa się za czyn nikczemny.

    Koran mówi:

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców - dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!" i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie i mów: „Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały"(Koran, 17:23-24)

Co muzułmanie myślą o śmierci?

Muzułmanie, podobnie jak żydzi i chrześcijanie, wierzą, że życie na ziemi jest tylko przygotowaniem do życia po śmierci. Wierzą w Dzień Sądu Ostatecznego, zmartwychwstanie, Niebo i Piekło. Po śmierci ciało muzułmanina myje się - zwykle czyni to członek rodziny - owija się w czysty materiał i grzebie po zmówieniu modlitwy, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Pogrzeb uważa się za ostatnią posługę, jaką muzułmanin może oddać swym krewnym i okazję do refleksji nad przemijalnością życia. Prorok nauczał, że tylko trzy rzeczy mogą pomóc zmarłemu w zaświatach: jałmużny, których udzielał, wiedza, której nauczał, i modlitwy odmawiane za niego przez niewinne dzieci.

Co islam twierdzi o wojnie?

Podobnie jak chrześcijaństwo, islam pozwala walczyć w samoobronie, w obronie wiary lub w obronie wyrzuconych siłą ze swych siedzib. Określa wyraźne zasady walki, m. in. zakaz ranienia cywilów, niszczenia zbiorów, drzew i trzody. Muzułmanie twierdzą, że niesprawiedliwość zapanuje na świecie, jeśli dobrzy ludzie nie będą przygotowani na poświęcenie swego życia w słusznej sprawie.

    Koran mówi:

Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. (Koran, 2:190)

A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! (Koran, 8:61)

Wojna zatem jest rozwiązaniem ostatecznym i podlega ścisłym warunkom obwarowanym świętym prawem. Termin dżihad dosłownie znaczy „wysiłek, walka" a muzułmanie wierzą, że są dwa rodzaje dżihadu. Oprócz wojny jest to przede wszystkim wewnętrzny bój, jaki każdy toczy ze swoimi egoistycznymi potrzebami, aby uzyskać spokój ducha.

A pożywienie?

Reguła, jakiej muzułmanie przestrzegają w odżywianiu się, mimo że prostsza od przepisów dotyczących żywienia się obowiązujących Żydów i pierwszych chrześcijan, zabrania spożywania wieprzowiny i napojów alkoholowych. Prorok nauczał, że „twoje ciało tobą rządzi" a spożywanie zdrowych potraw i prowadzenie zdrowego trybu życia są nakazami wiary.

    Prorok powiedział:

Proś Boga o pewność [wiary] i dobrobyt; ponieważ po pewności nie ma nic lepszego nad zdrowie.

Islam w Stanach Zjednoczonych.

Nie sposób generalizować informacje o amerykańskich muzułmanach; są wśród nich neofici, imigranci, robotnicy w fabrykach, doktorzy; wszyscy niosą swój wkład w przyszłość Ameryki. Ta wspólnota jednoczy się w wierze, wspieranej przez ogólnokrajową sieć meczetów.

Muzułmanie wcześnie zaczęli przybywać do Ameryki Północnej. W XVIII wieku były ich już tysiące, głównie wśród pracujących na plantacjach niewolniczych. Te wczesne wspólnoty, odcięte od tradycji i rodzin straciły świadomość islamu w miarę upływu czasu. Dziś jednak wielu Afro-Amerykanów pełni ważną rolę w społeczności muzułmańskiej.

Wiek XIX był świadkiem napływu arabskich muzułmanów, którzy osiedlali się w ważniejszych ośrodkach przemysłowych, a modlili w wynajętych pokojach. Z początkiem XX wieku do Ameryki przybyło kilkanaście tysięcy muzułmanów z Europy Wschodniej: pierwszy albański meczet otworzono w stanie Maine w 1915 r., inne wkrótce potem, a polscy muzułmanie założyli meczet w Brooklynie w 1928 r.

Podczas prezydentury Trumana, w 1947 roku, założono Centrum Muzułmańskie w Waszyngtonie, w latach 50-tych jeszcze kilkanaście innych ogólnokrajowych organizacji. W tym okresie zaczęły się też rozwijać inne społeczności o podobnym do muzułmańskiego sposobie życia. Niedawno duża liczba członków tych grup zasiliła szeregi muzułmańskich prawowiernych. Współcześnie na terenie Ameryki żyje około pięciu milionów muzułmanów.

Jak islam szanuje ludzkie prawa?

Wolność sumienia jest zagwarantowana w Koranie:

Nie ma przymusu w religii. (Koran, 2:256)

Życie i własność wszystkich obywateli państwa muzułmańskiego są święte bez względu na wiarę. Rasizm jest niezrozumiały dla muzułmanów, gdyż Koran tak mówi o ludzkiej równości:

O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyś cie się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy! (Koran, 49:13)

poprzednia...nastepna...