islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara
chrześcijanie (13) wspólne źródła (24) żydzi (2)

Jezus w Isalmie
Co muzułmanie myślą o Jezusie, i jak został on opisany w Koranie?
33 str / A4 (387 Kb)
format pdf

Jezus Syn Marii jest słowem i duchem Allâha
Ludzie popadli w dwie skrajności względem Jezusa...

Cesarz Konstantyn Wielki, Chrześcijaństwo i Mitraizm
Komu chrześcijanie zawdzięczają niektóre praktyki i święta.

Kto Wymyślił Trójcę?
Doktryna ta, podzielana przez Chrześcijan na całym świecie, jest od początku i w całości tworem ludzkim.

Ikonoklazm
Heretycki ruch chrześcijański, czy zachowanie praw Biblijnych?

Sobór Niceiski
W 325 roku ustalona została wiara obowiązująca chrześcijan po dziś dzień.

Objawienia Matki boskiej
Jak wytłumaczyć można objawienia Matki Boskiej i inne nadprzyrodzone zjawiska?

Czy Bibilia jest święta?
Jeżeli Pismo św. zawiera sprzeczne wersety, to czy nadal jest święte?

Doktryna trójcy świętej
Trójca, sformułowana przez Greków i Egipcjan została zaakceptowana przez Sobór w Nikaea w 325r. N.e. więcej niż 3 wieki po Jezusie.

Doktryna bóstwa Jezusa
" ... Słuchaj Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan jeden jest" (Marek 12;29)

Boskie synostwo Jezusa
Określenie Syn Boży nie jest przeznaczone tylko dla Jezusa. Znajdziesz synów i córki Boga...

Pokuta i grzech pierworodny
Doktryna o pokucie została przyjęta przez Kościół w trzecim lub czwartym wieku po odejściu Jezusa z ziemi.

Czy Jezus został ukrzyżowany?
Czy większy autorytet mają słowa Jezua, czy jego uczniów, apostołów i innych świadków.

Jezus i Muhammad w świetle Koranu i Biblii
Doktryny Chrześcijańskie w świetle źródeł objawionych
Majida Sha'ban
30 str / A4 (360 Kb)
format pdf

Allah - Prawdziwe Imię Boga w Biblii
Allah jest imieniem własnym Jedynego Boga, którego czcili wszyscy Prorocy i Wysłannicy Boży

Pocieszyciel, Duch Prawdy - Ahmad
Jezus miał powiedzieć: "Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was."

Ludzie Księgi w Koranie
Co zostało objawione na temat Żydów i Chrześcijan w Koranie?

Jezus i Muhammad w świetle Koranu i Biblii (15)
Doktryny Chrześcijańskie w świetle źródeł objawionych

Jezus
Muzułmanie wielce szanują Jezusa oraz oczekują jego powtórnego przyjścia. Uważają go za jednego z najważniejszych wysłanników Boga.

Maria
Co Koran mówi na temat Marii, matki Jezusa...

Dekalog
Czy w Koranie obowiązują podobne prawa jak w Biblii?

Modlitwa Proroków
"Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem aby Go uczcić." (II Księga Kronik, 20:18) Nie tylko Prorok Muhammed w ten sposób czcił Allaha.

Muhammad w Biblii
Przyjście Proroka Muhammada zapowiedział Mojżesz i Jezus. Dowody na to znajdują się w Biblii.

Ortodoksyjni żydzi przeciwni Syjonizmowi
...przeciwni są Okupacji Palestyny przez Syjonistów oraz posiadania przez Żydów jakiegokolwiek kraju.

Porównanie Starego Testementu i Koranu
Co mówią te dwa źródła o Bogu

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m