Zgromadzenie - Al-Dżum'a

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego  

1 Głosi chwałę Boga
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi
- Króla, Przenajświętszego, Potężnego, Mądrego!

2 To On posłał do ludzi prostych
Posłańca wywodzącego się spośród nich,
który głosi im Jego znaki,
oczyszcza ich
i uczy ich Księgi i mądrości; .
oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym.

3 I do innych spośród nich,
którzy się jeszcze do nich nie przyłączyli.
On jest Potężny, Mądry!

4 To jest łaska Boga!
On ją daje temu, komu chce.
On jest władcą łaski ogromnej.

5 Ci, którym dano nieść Torę
- a oni jej nie ponieśli -
są podobni do osła, który niesie księgi.
Jakże zły jest przykład tych ludzi,
którzy za kłamstwo uznali znaki Boga!
A Bóg nie prowadzi drogą prostą
ludzi niesprawiedliwych!

6 Powiedz:
"O wy, którzy wyznajecie judaizm!
Jeśli twierdzicie, że jesteście bliscy Bogu,
z wyłączeniem innych ludzi,
to życzcie sobie śmierci,
jeśli jesteście prawdomówni!"

7 Lecz oni nigdy nie będą jej sobie życzyli
z powodu tego, co przygotowały pierwej ich ręce.
Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.

8 Powiedz:
"Zaprawdę, śmierć, od której uciekacie,
z pewnością was spotka!
Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego,
który zna, co skryte i jawne.
On obwieści wam to, co czyniliście."

9 O wy, którzy wierzycie!
Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy
- w Dniu Zgromadzenia
śpieszcie gorliwie wspominać Boga
i pozostawcie wszelki handel!
To będzie dla was lepsze,
o, gdybyście mogli to wiedzieć!

10 A kiedy modlitwa zostanie zakończona,
to rozejdźcie się po kraju
i poszukujcie łaski Boga,
i często wspominajcie Boga!
Być może, będziecie szczęśliwi!

11 Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę,
to śpieszą na oślep ku nim
i pozostawiają ciebie stojącego.
Powiedz:
"To, co jest u Boga,
jest lepsze od zabawy i handlu!
Bóg jest najlepszy z tych,
którzy dają zaopatrzenie!"