islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tafsir Ibn Kathir

Autor: Szeich-ul-Islâm, Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h)
Korzystano z oryginału oraz angielskiego przekładu dostępnego w internecie oraz na cd-romie
wyd. Darussalam, jak również z kilku przekładów Koranu na jęz. angielski, hiszpański i polski.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody tłumaczek zabronione.
Przekład: Elżbieta Al-Saleh, Katarzyna Kluza; kontakt

Sura 103: al-`Asr (Pora)

« index

Objawiona w Mekce.

       
 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego

Bismil-lâhir-Rahmânir-Rahîm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيم

103:1

Na al-`Asr

Łal`asr

وَالْعَصْرِ

103:2

Zaprawdę, człowiek jest zgubiony!

Innal-insana lafî chusr

إِنَّ الإِنسَـنَ لَفِى خُسْرٍ   

103:3

Oprócz tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, i zalecają prawdę i zalecają cierpliwość.

Illal-ladhîna `âmanû ła `amilus-sâlihâti ła tałâsał bilhaqqi ła tałasał bissabr.

إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـلِحَـت

وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ 

       

W jaki sposób 'Amr bin al-`As zrozumiał dzięki tej surze cud koranu

Przekazano, że 'Amr bin al-`As udał się w odwiedziny do Musajlimah Al-Kazzab po tym, jak Wysłannikowi Allaha została powierzona misja prorocza, a przed tym, jak przyjął on (Amr) Islam. Kiedy dotarł na miejsce, Musajlimah powiedział mu: "Jakie objawienia otrzymał ostatnio twój przyjaciel (Muhammad)?" Amr powiedział, "Została mu objawiona krótka i zwięzła sura". Musajlimah zapytał, "Jaka?" `Amr odpowiedział, 

103:1-4

Na al-`Asr! Zaprawdę, człowiek jest zgubiony! Oprócz tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, i zalecają prawdę, i zalecają cierpliwość.

Musajlimah zastanowił się przez chwilę. Potem powiedział, "Zaprawdę orzymałem podobne objawienie." `Amr zapytał go, "Jakie?" Ten odparł, "O Łabr ([łabr] to mały, włochaty ssak, góralek), O Łabr! Jesteś tylko dwoma uszami i klatką piersiową, a pozostała część twego ciała jest zakopana i skryta w norze." Potem zapytał, "Co o tym myślisz `Amr?" `Amr odpowiedział, "Na Allaha! Przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że wiem, iż kłamiesz."

Zauważyłem, iż Abu Bakr Al-Chara'iti wymienił łańcuch przekazu do fragmentu tej narracji lub zbliżonej do niej znaczeniowo w drugim tomie swej słynnej książki "Masałi' ul-Achlaq". [Łabr] to małe zwierzę, podobne do kota, największe części jego ciała to uszy i klatka piersiowa, zaś pozostałe nie wyglądają zbyt ładnie. Musajlmah układając te nonsensowne wersety, próbował stworzyć coś na podobieństwo Koranu. Tymczasem, nie przekonało to współczesnych mu bałwochwalców.

At-Tabarani zrelacjonował od Abdullah bin Hisn Abi Madinah, iż ten powiedział, "Kiedy spotykali się dwaj Towarzysze Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim), nie rozstawali się zanim jeden z nich nie wyrecytował w całości – drugiemu sury Al-`Asr i nie przekazał mu pozdrowienia 'pokoju' (assallamu `alajkum)." Asz-Szafi`i powiedział, "Wystarczyłoby aby ludzie zastanowili się nad tą surą."

103:1

Na al-`Asr!

[Al-`Asr] to czas, podczas którego "dzieją się" uczynki Dzieci Adama, dobre lub złe.

Mālik zrelacjonował od Zajd bin Asalam, który powiedział, "To jest wieczór", aczkolwiek bardziej popularna jest poprzednia opinia.

103:2

Zaprawdę, człowiek jest zgubiony!

Allah przysięga na to, że człowiek jest w [chusr], to znaczy na drodze zguby i ruiny.

103:3

Oprócz tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła

Allah spośród rodzaju ludzkiego, który znajde się na drodze zguby, wyłania tych, których serca wypełna wiara i którzy wykonują dobre uczynki.

103:3

i zalecają prawdę

To znaczy: posłuszeństwo i unikanie rzeczy zabronionych.

103:3

i zalecają cierpliwość.

To znaczy: cierpliwość w obliczu spisków, nieszczęść i krzywdy wyrządzanej przez złoczyńców, nakazując rzeczy dobre i zabraniając złych.

To koniec tafsiru sury Al-`Asr i wszelka chwała i wdzięczność należą się Allahowi.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m