islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tafsir Ibn Kathir

Autor: Szeich-ul-Islâm, Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h)
Korzystano z oryginału oraz angielskiego przekładu dostępnego w internecie oraz na cd-romie
wyd. Darussalam, jak również z kilku przekładów Koranu na jęz. angielski, hiszpański i polski.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody tłumaczek zabronione.
Przekład: Elżbieta Al-Saleh, Katarzyna Kluza; kontakt

Sura 111: Al-Masad (Sznur) [zwana też Tabbat - Niech zginą]

« index

Objawiona w Mekce

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego

Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

1. Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on zginie!

Tab'bat jadâ abî lahabin łatab'b

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

2. Nie pomogą mu ani jego majątek ani jego dzieci (Kasab)

Mâ aghna `anhu mâluhu łamâ kasab'b

مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَ

3. Będzie się smażył w ogniu płomiennym,

Sajaslân nâran dhâta lahab'b

سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ

4. i jego żona - nosząc drzewo;

Łamra atuhu ham'mâlatal hatab'b

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

5. na jej szyji będzie sznur z Masad.

Fî dżîdihâ hablun min masad'd

فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

Powód objawienia i arogancja abu lahaba wobec wysłannika allaha

Al-Buchari przekazał od Ibn Abbasa, że Prorok (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) poszedł do doliny Al-Batha, wspiął się na górę. I zawołał:

 "O Ludzie! Chodźcie prędko!" 

Kurajszyci zebrali się wokół niego. Wtedy powiedział:

"Gdybym wam powiedział że rano lub wieczorem zaatakuje was wróg, czy uwierzylibyście mi wszyscy ?"

Odpowiedzieli: "Tak". Wtedy powiedział:

"Zaprawdę jestem tym, który ostrzega (wysłanym do) was wszystkich przed nadejściem surowej kary (cierpienia).

Na to Abu Lahab powiedział: "Po to nas tutaj zebrałeś?! Obyś przepadł (zginął)!"

Dlatego Allah objawił: 

111:1

"Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie!" (do końca sury)

Inne przekazy mówią, że Abu Lahab wstał otrzepując dłonie z kurzu i powiedział: `Przepadnij do końca tego dnia! Po to nas tutaj zebrałeś?'. Wtedy Allah objawił:

{Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie!}

Pierwszy werset (sury) to suplikacja skierowana przeciwko niemu (Abu Lahab), a następne są informacją o nim. Mężczyzna ów, Abu Lahab, był jednym z wujów Wysłannika Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim). Jego imię to `Abdul-`Uzzā bin Abdul-Muttalib. Jego drugie imię brzmiało Abu `Utaybah, nazywano go jednak Abu Lahab ze względu na jasny kolor jego twarzy. Często krzywdził Proroka (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), którego nienawidził, i gardził nim i jego religią.

Imām Ahmad zrelacjonował od Abu Az-Zinād, że mężczyzna zwany Rabī`ah bin `Abbād z plemienia Bani Ad-Dīl, który należał do ludzi okresu ignorancji przed nastaniem Islamu i przyjął Islam, powiedział mu: "Widziałem Proroka (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) za czasów ignorancji przed nastaniem Islamu, na rynku Dhul-Majaz i mówił on:

"Ludzie! Powiedzcie: nie ma innego boga, który godzien jest czci oprócz Allaha a odniesiecie zwycięstwo." 

Dookoła niego zgromadzeni byli ludzie, a za nim stał mężczyzna o jasnej twarzy, zezem w oczach i dwoma warkoczami we włosach. Powiedział on: "Zaprawdę on (Prorok) jest odstępcą (od naszej religii) i kłamcą!" Mężczyzna ten podążał za Prorokiem wszędzie tam gdzie ten się udał. Zapytałem więc, kim jest i odpowiedzieli mi (ludzie): "To jego wuj, Abu Lahab".

Imām Ahmad również zrelacjonował ten hadis od Surayj, który dowiedział się o nim od Ibn Abu Az- Zinād, który przekazał od swego ojca (Abu Zinād), który opowiedział taką samą historię. Aczkolwiek w tym hadisie, Abu Zinād powiedział: "Zapytałem Rabī`ah: 'Czy byłeś wtedy dzieckiem?' Odpowiedział: 'Nie. Na Allaha, tamtego dnia byłem w pełni sił umysłowych i najsilniej dąłem w flet.'" Hadis ten zrelacjonował tylko Ahmad.

Odnośnie słów Allaha:

111:2

Nie pomogą mu ani jego majątek ani jego dzieci (Kasab)

Ibn `Abbas i inni powiedzieli: "ła ma kasab" oznacza jego dzieci." Podobna wypowiedź została przekazana od `Ā'ishah, Mudżāhid, `Atā', Al-Hasan oraz Ibn Sīrīn.

Ibn Mas`ūd zrelacjonował, że kiedy Wysłannik Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) wzywał swoich współplemieńców do wiary, Abu Lahab powiedział: "Nawet jeśli słowa mego bratanka byłyby prawdą, wykupię się (uniknę) od bolesnych męczarni Dnia Sądu moim bogactwem i dziećmi." Wtedy Allah objawił: {Nie pomogą mu ani jego majątek ani jego dzieci (Kasab)}

Allah mówi:

111:3

Będzie się smażył w ogniu płomiennym

co znaczy: w bardzo gorącym ogniu pełnym płomieni i zła.

Przeznaczenie umm Dżamil, żony Abu Lahaba

111:4

i jego żona - nosząc drzewo;

Jego żona była jedną z najważniejszych kobiet z plemienia Kurajszytów i znana była jako Umm Dżamīl. Nazywała się Arwah bint Harb bin Umayyah i była siostrą Abu Sufyān. Wspierała swego męża w niewierze, negacji i uporze, i dlatego pomagać będzie w wymierzaniu mu kary w ogniu Piekielnym w Dniu Sądu.

Dlatego Allah mówi: 

111:4-5

i jego żona - nosząc drzewo; na jej szyji będzie sznur z Masad.

co znaczy: będzie ona nosić drewno na opał i obrzucać nim swojego męża, aby zwiększyć (udrękę) której będzie doświadczał, i będzie ona przygotowana, by tak uczynić.

111:5

na jej szyji będzie sznur z Masad.

Mujahid i `Urwah powiedzieli: "z palmowych włókien Ognia."

Al-`Awfi przekazał od Ibn `Abbās, `Ātiyah Al-Jadali, Ad-Dahhāk i Ibn Zayd, że rozrzucała ona kolce (ciernie) na drodze Wysłannika Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim). Al-Jawhari powiedział "Al-Masad odnosi się do włókien, jest to też lina zrobiona z włókien lub liści palmowych. Wyrabia się ją również ze skóry wielbłądów lub ich sierści. W języku arabskim mówi się "Masadtul-Habla" i "Amsaduhu Masadan", kiedy silnie zaciska się jego zwój".

Mudżahid powiedział: {na jej szyji będzie sznur z Masad} - naszyjnik z żelaza, czyż nie wiecie, iż Arabowie nazywają łańcuch z obręczy (kręgów) – Masad?"

Historia żony abu lahab wyrządzającej krzywdy wysłannikowi allaha

Ibn Abi Hātim powiedział, że jego ojciec i Abu Zur'ah powiedzieli, że `Abdullāh bin Abu Az-Zubayr Al-Humaydi powiedział im, że Sufyān poinformował ich, że Al-Walīd bin Kathīr zrelacjonował od Ibn Tadrus, który przekazał, że Asmā' bint Abi Bakr powiedziała: "Kiedy zostało objawione [111:1] {Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie!} jednooka Umm Dżamīl bint Harb wyszła zawodząc i trzymała w ręku kamień. Mówiła: 'On krytykuje naszego ojca, i gardzimy jego religią, i nakazuje nam nieposłuszeństwo.' Wysłannik Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) siedział w meczecie (Ka'bah) i był z nim Abu Bakr. Kiedy Abu Bakr zobaczył ją, powiedział: 'Wysłanniku Allaha! Zbliża się tutaj, i boję się, że cię zobaczy.' Wysłannik Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

Zaprawdę nie zobaczy mnie

i wyrecytował fragment Koranu dla ochrony.

Tak jak Allah mówi:

17:45

A kiedy recytujesz Koran, to My zaciągamy zasłonę między tobą a tymi, którzy nie wierzą w życie ostateczne

Umm Dżamīl podeszła i stanęła naprzeciwko Abu Bakr i nie widziała Wysłannika Allaha (Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim). Powiedziała: 'Abu Bakr! Zaprawdę powiedziano mi, że twój przyjaciel układa o mnie obraźliwe wiersze.' Abu Bakr odpowiedział: 'Na Pana tego domu (Ka'bah) on cię nie zniesławia.' Odeszła więc mówiąc: 'Istotnie Kurajszyci wiedzą, że jestem córką ich przywódcy'."

Al-Walīd lub inny człowiek powiedział w innej wersji tego hadisu: "Umm Dżamīl potknęła się o swą suknię kiedy okrążała Ka'abę (Tawāf) i powiedziała: 'Przeklęty niechaj będzie ten, kto urąga.' Wtedy Umm Hakīm bint `Abdul-Muttalib powiedziała: 'Jestem cnotliwą kobietą, więc nie będę się źle wyrażać i jestem dystyngowana, więc nie wiem. Oboje (lub obie) jesteśmy dziećmi tego samego wuja. A poza tym, Kurajszyci wiedzą lepiej.'"

To koniec tafsiru tej sury, i wszelka chwała i błogosławieństwo należą do Allaha.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m