islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 

Kolekcje Hadisów

Sahîh al-Buchârî

Autor: Abu Abdullâh Muhammad bin Ismâ`îl ibn al-Mughîrah al-Buchârî (żył 194 - 256H, rahimahullah).
Jego zbiór Hadisów jest najbardziej autentyczną księgą na świecie po Koranie. Po szesnastu latach, zebrał w tym dziele 9082 hadisy opisujące wszelkie dziedziny życia i wiary.
›› obecnie trwają prace nad publikacją książkową, w związku z czym niedostępne są kolekcje on-line

Riyadh-us-Sâlihîn (Ogrody pobożnych)

Autor: Abû Zakariyah, Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi (żył 631 - 676H, rahimahullah).
Imam an-Nawawi powiedział o swej kolekcji: "Zamyśliłem dlatego spisanie zbioru prawdziwych hadisów, który będzie dla posiadacza jako przewodnik ku życiu wiecznemu wskazujący: na cnoty duszy i ciała, zachęcający do czynienia dobra i unikania zła, mówiący o cnotach i etykietach ludzi zmierzających ku Bogu (salikun), czyli o nie przywiązywaniu się do doczesności, kształtowaniu osobowości i moralności, o oczyszczaniu i leczeniu serc z grzechów, ochronie ciała przed wypaczeniem zachowań i mówiący o wielu innych cnotach, które chcą osiągnąć mędrcy (arifun)."
›› czytaj [obecnie dostępne 12 hadisów]

40 Hadith an-Nawawi

Autor: Abû Zakariyah, Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi (żył 631 - 676H, rahimahullah).
Imam an-Nawawi powiedział o tejże kolekcji: "Każdy kto chciałby dostąpić Życia Wiecznego powinien znać te hadisy z powodu ważnych spraw, które omawiają i wskazówek, które dają, dotyczących wszystkich form posłuszeństwa, co wydaje się oczywiste temu, kto się nad tym zastanawiał. Allahowi ufam, od Niego jestem zależny, jemu się oddaję; Jemu niech będzie chwała i cześć, w Nim jest pomyślność i wolność od błędu."
›› czytaj [42 hadisy]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m