islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Kitaab-ut-Taharah - Księga czystości

źródło:
Tytuł:"The pillars of Islam & Iman and what every muslim must know about the religiom"
Autor: Muhammad bin Jamil Zino
Tłumaczenie: Majida Shaban

Gusl, który jest mustahabb (pożądany).

Mustahabb: jest to uczynek, za który otrzymamy od Allaha nagrodę, aczkolwiek jeśli go nie uczynimy, nie zostaniemy ukarani.

1. Gusl piątkowy. Ponieważ piątek jest dniem modlitwy zbiorowej w dużym zgromadzeniu, Prorok (pokój z nim) zalecił nam wykonanie gusl, ażeby muzułmanin był w najlepszym stanie czystości. Prorok (pokój z nim) rzekł: „Gusl w piątek jest obowiązkowy dla każdego muzułmanina który osiągnął dojrzałość, oraz (również umycie zębów) siwak (szczoteczka wykonania z gałązek drzewa arakowego lub innego drzewa) oraz użycie perfum.” (Bukhari).

Hadis wyraźnie zaznacza, iż gusl w piątek jest obowiązkowy, a nie tylko pożądany (mustahabb). Większość uczonych specjalizujących się w hadisach rozumie go zgodnie z jego wyraźnym brzmieniem, w przeciwieństwie do interpretacji Fuqaha – uczonych specjalizujących się w interpretacji ogólnych kwestii religijnych.

2. Gusl z okazji Eid[5], dwóch świat, jest zalecany przez uczonych.

3. Gusl dla osoby, która kąpała zmarłego, Prorok (pokój z nim) rzekł: „Ktokolwiek chowa zmarłego powinien wykonać gusl, a ktokolwiek niesie ciało, powinien wykonać wudu.” (At-Tirmidhi, Ibn Najar, obaj – uznali go dobrym).

4. Większość uczonych uznaje za godne chwały uczynienie gusl przed osiągnięciem stanu ihram (nałożenie szat ceremonialnych składających się z 2 nie zszytych części materiału) na Hadż bądź Umrah.

5. Zalecana jest również kąpiel przed wkroczeniem do Mekki, opiera się to na czynach Proroka (pzn).


[5] Eid – „święto” w jęz. arabskim. W Islamie są dwa święta: Eid Al Fitr – na zakończenie ramadanu, oraz Eid Al Adha – święto ofiary, upamiętniające ofiarę Abrahama (na zakończenie hadż, pielgrzymki)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m