islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Kitaab-ut-Taharah - Księga czystości

źródło:
Tytuł:"The pillars of Islam & Iman and what every muslim must know about the religiom"
Autor: Muhammad bin Jamil Zino
Tłumaczenie: Majida Shaban

Co unieważnia wudu

Wudu unieważnia:

1. Jakakolwiek wydzielina z części intymnych (mająca podłoże fizjologiczne, efekt podniecenia, wytrysk). Prorok (pokój z nim) rzekł: „Allah nie przyjmie modlitwy osoby, oddała się głosowi natury, nie wykonując wudu.”

2. Głęboki sen, w którym tracimy całkowicie kontakt z rzeczywistością.

3. Utrata przytomności.

4. Dotknięcie intymnych części ciała bez jakiejkolwiek bariery ochronnej (np. ubrania). Prorok (pokój z nim) rzekł: „Ktokolwiek dotyka penisa, nie powinien się modlić dopóki nie wykona wudu.” (Tirmidhi ocenił jako autentyczny, Bukhari powiedział, iż jest to najbardziej autentyczny hadis w tej kwestii)

Wudu nie unieważnia:

1. Dotknięcie kobiety. Aisza powiedziała: „Spałam przed Prorokiem i moje stopy znajdowały się między nim a Qiblą [4]; kiedy wykonywał sadżda, dotykał ich delikatnie.” (zgodnie potwierdzony)

2. Upływ krwi z innych części niż wagina, z powodu zranienia, krwotoku (z nosa). Hasan rzekł: „Muzułmanie odmawiali modlitwy nawet wtedy kiedy byli ranni.” (Bukhari).

3. Wymioty.

4. Niepewność dotycząca wydzielin po wykonaniu wudu.

5. Wydzieliny po wykonaniu wudu [np. w przypadku osób chronicznie chorych, które nieustannie wydzielają płyny z części intymnych].

6. Śmiech podczas modlitwy nie unieważnia wudu, jest słaby hadis który to potwierdza, aczkolwiek słaby hadis nie może stanowić reguły prawnej.

7. Mycie martwej osoby nie wymaga wykonania wudu. Są dowody które spowodowały, iż uczeni nakazali wudu, jednak kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie dowody, uznamy iż wudu jest zalecane, lecz nie jest obowiązkowe.

[ >> więcej ]


[4] Qibla – kierunek modlitwy – Kaba w Mekce

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m