islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

73: Dusze męczenników znajdują się w brzuchach zielonych ptaków

Wiedz, że dusze męczenników znajdują się w brzuchach zielonych ptaków, które swobodnie poruszają się po Raju a gniazda ich znajdują się w lampach zwisających z Tronu.[1] Dusze wierzących znajdują się poniżej Tronu[2], zaś dusze niewierzących znajdują się w studni Barahût w Sidż'în.[3]


[1] `Abdullah ibn Mas`ûd przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
"Ich dusze znajdują się w zielonych ptakach których gniazda zawieszone są na kandelabrach zwisających z Tronu, swobodnie poruszają się po Raju, i spoczywają w tych kandelabrach." (Przekazał Muslim (Eng. trans. 3/1047/no.4651))

[2] Ka’b ibn Mâlik przekazał że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:
"Dusza wierzącego znajduje się w ptaku wśród drzew Raju, do czasu aż Allâh przywróci ją [duszę] do jej ciała w Dniu gdy go wskrzesi ze zmarłych." (Przekazał Mâlik, Ahmad, at-Tirmidhî i an-Nasâ’î. Wg. Szeicha al-Albânî ten przekaz jest Sahih (as-Sahîhah, nr.995))

[3] Istnieje przekaz od `Abdullah ibn ‘Amr który powiedział,
"Dusze niewiernych zebrane są w Barhût, głębokiej studni w Hadramaut [Jemen]." Jednak jedna z osób przekazujących ten athar jest nieznana. Imâm Ibn al-Qayyim w "ar-Rûh" (str. 1450147), oraz Ibn Radżab w "Ahwâlul-Qubûr" (str.255-263) ukazali słabość tego przekazu. Właściwą opinią jest to co sugeruje Księga i Sunnah, mianowicie iż dusze ich znajdują się w Sidż'în (pod siódmą ziemią). Zobacz także "Mysteries of the Soul Expounded" autorstwa Abu Bilal Mustafa al-Kanadi.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m