islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Wstęp

Autor: Imâm Abu Muhammad al-Hasan ibn `Alî bin Khalf al-Barbahârî.

Źródła historyczne nie podają w którym roku się urodził, lecz wiadomo iż urodził i wychował się w Bagdadzie i zmarł w Basrah w 329H. Wiedzę czerpał między innymi od uczniów Imâma Ahmada bin Hanbal. Dwóch najsłynniejszych to:

- Ahmad bin Muhammad ibn ul-Hadżdżadż ibn `Abdul-Azîz, Abu Bakr al-Maruazî który zmarł w 275H.

- Sahl ibn `Abdullâh ibn Yunus al-Tusturî, Abu Muhammad który zmarł w 283H.

Co inni o nim powiedzieli

Abu `Abdullâh powiedział: "Jeżeli ujrzysz kogoś z Bagdadu kto kocha Abul-Hasan ibn Bash'âr i Abu Muhamamd al-Barabahârî, to wiedz że jest on osobą Sunny." (Tabaqât ul-Hanâbilah, 2/58)

Imâm adh-Dhahabî powiedział o nim w al-'Ibar: "...wybitny uczony, Szeich Hanbalitów w Iraku w swej mowie, uczynkach i trzymania się tego co dozwolone. Cieszył się wielkim uznaniem i całkowitym szacunkiem..."

Ibn Kathîr powiedział o nim, "...był wstrzemięźliwy, człowiekiem wiedzy, Hanbalickim uczonym, tym który ostrzegał...i srogi był przeciwko ludziom innowacji i rozpusty. Cieszył się ogromnym poważaniem wśród elit jak i ludzi powszechnych..."

Cel tej książki

Celem napisania tej książki było przede wszystkim chęć przekazania czystej aqîdah, i oczyszczenie religii z powszechnych za tamtych czasów innowacji. Jego celem było także ostrzeżenie ludzi przed ludźmi innowacji i troska o religię, o czym świadczą chociażby jego słowa gdy powiedział:

"Niech Allah będzie dla ciebie miłosierny! Badaj ostrożnie mowę każdego, szczególnie w naszych czasach. Nie postępuj pochopnie i nie przyjmuj niczego zanim nie spytasz i nie przekonasz się: Czy którykolwiek z Towarzyszy Proroka o tym mówił, czy mówił o tym którykolwiek z uczonych?"

W jego ślad poszło wielu innych uczonych z ahl-us-sunnah, pisząc książki które dogłębnie objaśniły religię usuwając z niej innowacje.[1]

Manuskrypt tej książki znajduje się między innymi w głównej bibliotece w Uniwersutecie Umm ul-Qurâ w Mekce. Przypisy o które ten tekst został wzbogacony pochodzą z manuskryptu Khalida ar-Radâdî, oraz Szeicha Salîh as-Suhaimî. Z arabskiego tłumaczył Abu Talhah Daûd ibn Ronald Burbank, na polski przełożył Abu Anas Baranowicz.

Index

pierwsze 50 rozdziałów dostępne jest także w formacie pdf
[23 str, A4, 344Kb]


[1] Jako przykład podać można, Imâm al-Âdżurrî [ash-Shari`ah], al-Lâlikâ'î [Sharh Usûl I'tiqâd Ahl is-Sunnah wal-Dżamâ'ah], Ibn Battah [al-Ibânat ul-Kubrâ].

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m