islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tauassul czy Szirk?

Opracował: Abu Anas bin Marian
W oparciu o: Tawassul, autorstwa Muhammad Naasir-ud-Diin al-Albaani

> Całość jest także dostępna w formacie pdf [17 stron A4, 467Kb]

Tekst ten jest odpowiedzią na wątpliwości związane z tauassul, które opublikowane zostały na jednej z polskich stron szyickich. Temat tauassul, jego definicja i pojęcie jest tematem bardzo subtelnym, i nie można nazywać tauassul niczego więcej niż to co zostało prawnie ustalone w Księdze Allaha i w Sunnie Jego Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam). Tauassul który został potwierdzony jako autentyczny to:

  1. Tauassul poprzez Wyniosłe Imiona i Atrybuty Allaha. [1]
  2. Tauassul poprzez dobre uczynki. [2]
  3. Tauassul poprzez suplikacje żyjącej osoby. [3]

Co do wszelkich innych form Tauassul istnieją różnice opinii między uczonymi. Ważne jest zatem zrozumienie istoty Tauassul, aby pod to nie podciągać rzeczy na które nie ma miejsca w Islamie.

W niektórych miejscach przytoczone zostały słowa autora omawianego artykułu. Zostały one zaznaczone w nastepujący sposób:

słowa autora...


[1] »Najpiękniejsze Imiona należą do Allâha, wzywajcie Go przez nie.« (Surah al-A'araaf, 7:180)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Proszę Ciebie przez każde z Twych Imion..." (Przekazał Ahmad, sahih)

[2] Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział swemu towarzyszowi, który prosił o jego towarzystwo w Raju: "Poświęć się wielu prostracjom [sudziuud]." [Chodzi o modlitwę ponieważ należy ona do prawych czynów.] (Sahih Muslim)

[3] »Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących - mężczyzn i kobiet!« (Surah Muhammad, 47:19)

»Ktokolwiek wstawia się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej udział; a kto wstawia się w grzesznej sprawie, ten będzie miał jej podwójne obciążenie.« (Surah an-Nisa', 4:85)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Wstawiajcie się [za innymi], a będzie wam wynagrodzone." (Abu Daûd, Sahih)

Istnieje także między innymi autentyczny Hadith w zbiorze at-Tirmidhî: "Niewidomy człowiek przyszedł do Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i powiedział: 'Poproś Allâha aby mnie uzdrowił...'"

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m