islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Aborcja w Islamie

Źródło: Fatawa wa-Rasa`il lin-Nisaa, str. 87-89 [i]
Autor: Szeich Muhammad ibn Salih al-Uthaymiin
Tłumaczenie i przypisy: abu anas

Szeich Ibn Uthaimiin powiedział, aborcja dzieli się na dwa rodzaje:

1. Gdy intencją aborcji jest usunięcie płodu.

(Pozbawienie płodu życia)

Jeżeli ma to miejsce po tym jak płód ten został obdarzony duszą[ii], jest to bezsprzecznie zabronione, gdyż w ten sposób bezprawnie odbiera się życie istocie (duszy), co jest zabronione w Księdze Allaha, w Sunnie i zgodni są co do tego wszyscy muzułmanie.

Jeżeli aborcja ma miejsce przed obdarzeniem zarodka duszą, uczeni są różnych opinii. Jedni na to zezwalają, inni zabraniają, inni uważają że jest to dozwolone zanim zarodek przekształci się w `alaqah [iii]. Inni jeszcze mówią że jest to dozwolone zanim zarodek przybierze wyraźnie ludzki kształt.

Najbardziej bezpieczną opinią jest dopuszczenie aborcji tylko w potrzebie, gdy na przykład matka jest chora i nie jest w stanie donosić ciąży. W takim przypadku jest to dozwolone, tak długo jak zarodek nie przybrał wyraźnie ludzkich kształtów, gdyż wtedy jest to zabronione, a Allah wie najlepiej.

2. Gdy intencją aborcji nie jest aby usunąć płód.

(Cięcie Cesarskie, nie pozbawiając płodu życia)

Jest to dozwolone pod warunkiem że nie zaszkodzi dziecku ani matce, i że nie jest wymagana operacja. Jeżeli wymagana jest operacja, jest to jest to uzależnione od konkretnego przypadku:

a)     Matka i dziecko żyją.

Operacja jest wtedy zabroniona, chyba że zaistnieje konieczność, jak na przykład gdy poród staje się skomplikowany i wymaga operacji. Ciało jest powierzone człowiekowi, w związku tym zabronione jest czynić cokolwiek co mogło by ciału zaszkodzić, chyba że wynikiem tego będzie większa korzyść.

b)     Matka i dziecko nie żyją.

Operacja jest wtedy zabroniona ponieważ nie ma w niej żadnej korzyści.

c)     Matka żyje ale dziecko nie żyje.

W takim przypadku operacja w celu usunięcia płodu jest dozwolona, chyba że istnieje obawa że mogłoby to zaszkodzić zdrowiu matki. Wiadomo, lecz Allah wie najlepiej, że gdy płód umiera, nie można go usunąć bez operacji.

d)     Matka nie żyje ale dziecko żyje.

Jeżeli nie ma nadziei aby uratować dziecko, operacja nie jest dozwolona. Jeżeli istnieje nadzieja że życie dziecka uda się uratować, można dokonać cięcia cesarskiego, a następnie zaszyć brzuch, gdyż świętość istoty żyjącej jest wyższa od istoty martwej, a uratowanie uświęconej istoty przed śmiercią jest obowiązkiem, a Allah wie najlepiej."

Komitet Fatw w Arabii Saudyjskiej wydał również następującą fatwę:

1. Aborcja nie jest dozwolona w żadnym okresie ciąży jeżeli nie istnieje słuszny prawny (szari`i) powód[iv], zachowując te wąskie granice.

2. Jeżeli ciąża jest w pierwszym etapie, czyli czterdzieści dni od zapłodnienia, a aborcja ciąży jest uzasadniona przez szariah lub ma na celu uniknięcie szkody, wtedy jest dozwolona. Lecz aborcja w tym etapie ciąży w obawie przed trudnością wychowania dzieci, utrzymania ich, zapewnienia im edukacji, obawy o ich przyszłość, lub gdy rodzice uważają że mają wystarczająco dużo dzieci - nie jest dozwolona.

3. Po tym jak zarodek przekształcił się w ‘alaqah lub w mudghah [v], aborcja dozwolona jest tylko wtedy gdy godna zaufania komisja lekarska stwierdzi że pozostawienie ciąży zagraża zdrowiu matki. Gdy istnieje obawa że może umrzeć jeżeli dalej nosić będzie ciążę. W takim przypadku aborcja jest dozwolona, po tym jak w każdy inny możliwy sposób starano się zapobiec temu. 

Po trzecim etapie ciąży, po upłynięciu czterech miesięcy ciąży, aborcja dozwolona jest tylko gdy godni zaufania lekarze specjaliści dojdą do wniosku, że pozostawienie płodu w łonie matki doprowadzi do śmierci matki. Jest to dozwolone tylko po tym jak wszystkie inne metody utrzymania płodu przy życiu zawiodą. Wykonanie aborcji w takich przypadkach jest dozwolone aby zapobiec większemu złu, oraz zachować ważniejszą korzyść."  [vi] (Hay’at Kibaar al-‘Ulamaa’), nr. 140, z dnia 20/6/1407 AH, al-Fataawa al-Jaami’ah, tom. 3, str. 1055)

Przeczytaj także:
Daj mi na to dowód!
Mówienie o Allahu bez wiedzy
Czerpanie wiedzy od Uczonych
Uczeń między dwoma skrajnościami[i] Fatwa ta przetłumaczona została na język angielski w: "Closer than a Garment", autorstwa Muhammad al-Jibaly str. 171.

[ii] W 120 dniu ciąży, Allah zsyła anioła który obdarza płód duszą. Po 120 dniach płód ten obdarzony jest duszą i staje się istotą ludzką. (Buchari, Muslim i inni)

[iii] W Islamie jest to drugi etap rozwojowy który następuje po 40 dniach od zapłodnienia. Słowo `alaq znaczy gruzeł, skrzep krwi. 

[iv] Powodem takim jest na przykład poważna obawa o zdrowie matki.

[v] Jest to trzeci etap ciąży, który następuje po 80 dniach od zapłodnienia. Słowo mudghah znaczy mniej więcej 'kawałek ciała'. Zarodek przybiera wtedy ludzkich form.

[vi] W obu tych przypadkach, pozbawienie płodu życia jest dozwolone jedynie gdy wykorzystane zostaną wszystkie inne możliwości utrzymania płodu przy życiu. Jest to także zgodne ze słowami Sziecha Ibn Uthaimiin, przytoczonych powyżej w punkcie 2. Dlatego jeżeli możliwe jest cięcie cesarskie, umożliwiające uratowanie dziecka, aborcja wynikiem której jest pozbawienie płodu zycia jest zabroniona.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m